Bijdrage leveren

landschapsfonds bijdrage

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het Landschapsfonds? Dat kan op 2 manieren:

  1. Indirecte bijdrage via Streekrekening Rabobank
    Veruit de belangrijkste manier om het Landschapsfonds te vullen is het spaarsysteem met de Rabo Streekrekening. De Rabo Streekrekening Vechtvallei is een gezamenlijk product van Stichting Landschapsfonds Vechtvallei en de Rabobank. Hoe werkt het: Bedrijven of overheden kunnen hun spaargeld op de Streekrekening van de Rabobank zetten. Zij ontvangen hiervoor een marktconforme rentevergoeding. Rekeninghouders behouden de volledige beschikking over hun kapitaal en over de vergoedde rente. De Rabobank stelt naast de marktconforme rente voor de rekeninghouders, een extra opslag ter beschikking die rechtstreeks naar het Landschapsfonds vloeit. Deze extra opslag bedraagt momenteel 5% over het totaal van de rentevergoedingen van alle rekeningen. Rabo Streekrekeninghouders kunnen ook nog iets extra's doen: zij kunnen de rente die zij ontvangen, geheel of gedeeltelijk schenken aan het Landschapsfonds. Meer informatie over de Rabo Streekrekening is hier te vinden.
  2. Directe bijdrage
    Ook mensen zonder een Streekrekening kunnen een bijdrage leveren aan het Landschapsfonds. Dit kan door een directe financiële bijdrage te storten op de rekening van het Landschapsfonds. Rek nr 1212.06.645 onder vermelding van Bijdrage Landschapsfonds Vechtvallei.

Wij danken u voor uw bijdrage!!!!

 


Contact

Als u vragen heeft over het Landschapsfonds Vechtvallei, kunt u een email sturen naar landschapsfonds@vechtvallei.nl.


contact // copyright jjdesign