Nieuws

 

Stichting blaast koe op

vechtvallei koeOp vrijdag 28 oktober vond de aftrap plaats van het landschapsfonds Vechtvallei. Het fonds zet zich in voor de kwaliteit van het cultuurlandschap in de Vechtstreek. De twee dragende peilers van het fonds zijn de agrarische natuurvereniging Vechtvallei en de LTO Noord. Het versterken en behoud van het landschap wordt samengevat onder de titel: Koe in de wei. Om dit thema te verbeelden, werd op vrijdag een grote koe opgeblazen door Jaap Bont, gedeputeerde van provincie NoordHolland. Tijdens de voorafgaande boerenlunch is door de voorzitter van de stichting en de gedeputeerde een toelichting gegeven op het belang van het fonds. Juist de toenemende aandacht voor de directe leefomgeving, in samenhang met het verminderen van overheidsmiddelen, zoals bijvoorbeeld subsidies geven het fonds een goede kans om voor bewoners en bezoekers van de Vechtstreek het landschap te behouden en te versterken. Het fonds maakt een mooie start doordat de compensatiegelden voor de verlegging en verbredenig van de A1/A6, gestort zullen worden in het fonds. Rabobank Amstel en Vecht stort jaarlijks 5% van het rendement van de streekrekening in het fonds.
Kijk voor verdere informatie bij landschapsfondscontact // copyright jjdesign